MİSYONUMUZ

 1. Atatürk’ün çağdaşlaşma düşüncelerine ve ilkelerine bağlı seviyeli gençler yetiştirmek,
 2. Çağdaş, üretken kişilikli bireyler yetiştirmek,
 3. Güncel konulardan uzaklaşmayan örnek bireyler yetiştirmek,
 4. Tüm öğrencilerine toplumu ayakta tutan, evrensel değer yargılarını benimsetmek ve öğrencilerin kendilerini aşmalarını sağlamak,
 5. Aile bütçesi, işyeri ihtiyacı, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar göz önüne alınarak, ilköğretim, lise ve dengi okullarla, yüksek öğretimde okuyan, ayrılan veya mezun olan öğrenciler ile, ilk öğrenimini zamanında tamamlamayan, ilköğretim çağı dışındaki yetişkinlere hitap etmek
 6.  Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak her yaş ve düzeydeki kişilerin; herhangi bir alanda meslek sahibi olmalarını sağlamak,
 7. Mesleki bilgilerini, tecrübelerini ve yeteneklerini geliştirmek.
 8. Büro işleriyle ilgili mesleklerde çalışmak isteyen kursiyerlere mesleki bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

VİZYONUMUZ

 1. Milli değerlere sahip, eğitime değer veren kurs,
 2. Bilimselliği rehber edinen ve Atatürk ilke ve inkılaplarının önderliğindeki kurs,
 3. Dinamik görüntüye sahip kurs,
 4. Ciddi, popüler, çağdaş, katılımcı, paylaşımcı kurs,
 5. Personelinin mesleki memnuniyetinin en üst seviyede olduğu kurs,
 6. Disiplinli, başarılı, deneyimli kadrosu ile öğrenciler ve veliler tarafından tercih edilen kurs durumuna gelmek.
 7. Mesleki öğretimde işyeri ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve genel eğitimin açıklarını kapatmak üzere düzenlenmiş programları daha kapsamlı olarak geliştirmek.
 8. Kursiyerleri işyeri ve mesleğe yöneltme amacıyla ders dışı fazla çalışmaları programlayarak öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirmek,
 9. Öğrencilere öğrenimi, öğretmenlerine de öğretimi en kolay kılmak,
 10. İşyerlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen eleman yetiştirerek iş verimini artırmak,
 11. Amaç ve hedefleriyle yönlendirme çabalarının yanı sıra, üstün yetenekli öğrencileri, ilk 80-160 saatlik temel eğitim süresinde keşfedip, fazla çalışmalara teşvik ederek özel yöntemlerle yeteneklerini geliştirme sonucunda, Şampiyon olabilecek gençleri yıllar süren planlı, programlı (ücretsiz) çalıştırmalarla Türkiye’nin Dünya Şampiyonu olmasını sağlamak,
 12. Sektörümüzdeki yenilikleri yurt düzeyinde değil, Dünyanın en ileri ülkelerindeki standartlarla uygulayarak sürdürmek,
 13. “Eğitim Metotları Araştırma ve Geliştirme” çalışmaları ile eğitim kalitesini devamlı geliştirerek, mezunlarının Bilgisayar alanında en ileri yöntemlerle eğitim görerek yetişmelerini sağlamak.