İhsan YENER

1925’te Afyon’da doğdu.
1942’de İzmir Ticaret Lisesini bitirdi.
1946’da İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi (= İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi)ni bitirdi.
1957’de Amerika Birleşik Devletleri New York Üniversitesi, Business Administration Bölümünde Ölçme ve Değerlendirme konularında Master;
1958’de aynı Üniversitenin Business Education bölümünde Eğitim Metotları, Araştırma-Geliştirme konularında Doktora yaptı.

Selvi AKTÜRK

1963’te Sivas’ta doğdu.
1980’de 50. Yıl Avcılar İnsa Lisesini bitirdi.
1985’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik bölümünü bitirdi.
1987’de Şampiyon Bilgisayar ve Meslek Kurslarında öğretmen olarak başladı. 1990’da Şampiyon Bilgisayar ve Meslek Kurslarına Müdür olarak atandı.
2007’de Emekli oldu ve Şampiyon Bilgisayar ve Meslek Kursları Kadıköy Şubesini devir aldı. Halen Kurucu Müdür olarak görevine devam ediyor.