On Parmakla Bilgisayar Kullanımı ve Yazı İşlem Uzmanlığı

120-160 saatlik Temel ve Amatör ve/veya 360 saatlik Profesyonel Klâvye Kullanımı eğitimi, en gelişmiş Yazı İşlem Programları, onparmakla +bakmadan kullanma yöntemiyle bilgisayarlar üzerinde verilir. Arada, gerekli büro ve sekreterlik bilgileri, Türk, Amerikan, İngiliz, Fransız ve Alman yazışma şekil ve kuralları, Dosyalama yöntem ve işlemleri (isteyenlere Mekanik Daktilografi de) uygulamalı olarak öğretilir.

Klâvye kullanımı eğitimi yazı işlem programı üzerinde, onparmakla + bakmadan kullanma yöntemiyle verilir. Arada, gerekli büro ve sekreterlik bilgileri, yazışma şekil ve kuralları, dosyalama yöntem ve işlemleri uygulamalı olarak öğretilir.

10 Parmak F ve Q Klavye Eğitim Programı

  • Temel Eğitim (160-192 Saat)
  • Profesyonel Eğitim (160-360 Saat)
  • Yarışcı Yetiştirme Eğitim (360-720 Saat)
  • Yarışcı Geliştirme Eğitimi (600-720 Saat)
  • Şampiyona Kamp Eğitimi (512 Saat)

Bu eğitim sonunda on parmakla hızlı bir şekilde klâvyeye bakmadan yazım pekiştirildiği için öğrenciler bilgisayar araştırmalarını, tezlerini, ödevlerini artık daha zevkle kendileri yapmaya başlayacaktır. Bu hızlı kullanım sayesinde zamandan tasarruf yapmış olacaklar, yanlışsız, hızlı ve düzenli yazdıkça verim daha artacak ve sizlere daha çok zaman kazandıracaktır.

F Klâvye Nedir?

Ülkemizde 1950’li yıllarda, klâvyeyi Türk dili özelliklerine uygun olarak standartlaştırma girişimi, resmî makamlarca da olumlu ve yapıcı bir ruhla (1928’de Atatürk’ün yaptığı harf devriminin bilimsel yönü örnek alınarak) geliştirilmiş ve Türk dili için, üzerinde çalışanların Dünya Şampiyonu bile olabilecekleri (oldukları), rekorlar kırabilecekleri (kırdıkları) Standart Türk Klâvyesi, 20 Ekim 1955 tarihinde önce “Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi” tarafından, sonra “Devlet Malzeme Ofisi” tarafından, daha sonra da “Türk Standardları Enstitüsü” tarafından resmen kabul edilmiş: sadece mekanik, elektrikli ve elektronik daktilolar için değil, bilgisayarlar için de “TS 2117 – UDK 681.6.065” kodu ve “İki Elle Kullanılan Alfa nümerik Klâvyelerin Temel Düzeni” başlığı ile tescil edilmiş; bu arada Gümrükler Kanununa da standarda uymayan klâvyelerin ithalini yasaklayan madde eklenmiş bulunmaktadır. Fakat bu hükümlerin bilgisayar klâvyeleri için de uygulanması genellikle ihmal edilmektedir.

Dünyanın en çok konuşulan dili İngilizce olduğu için bilgisayar satışlarında da başta gelen İngiliz klâvyesi, Amerikan ve İngiliz firmalarının bile gerek donanım, gerekse yazılım bakımından ürettikleri tek klâvye değildir. Üretici firmalar, dil ayrıcalıklarını da göz önüne alarak istenen her türde klâvye ile donanım ve yazılımlar üretip satmaktadırlar; yeter ki ithalâtçı ve kullanıcı, klâvye konusunda bilinçli olsun ve kendi dilinin klâvyesini istesin. (Satıcı firmaların ürettikleri çeşitli klâvyeler arasında Standart Türk Klâvyesi, Microsoft firmasının DOS yazılımlarının klâvye dizini içinde “F440” standardı ile, Windows işletim sistemlerinde ise sadece “Shift Alt” tuşlarına aynı anda basmakla kullanıma hazır bulunmakta; Apple firması’nın ise, “MAC İşletim Sistemi” içinde hem yazılım hem de donanım olarak tamamı Türk Standardları Enstitüsü Klâvyesine uyumlu ve kullanıma hazır bulunmaktadır.)

Q Klavye Nedir ?

Dünya üzerinde birçok klavye tipi mevcuttur. Genelde her ülkenin kendi dil yapısına uygun kendi klavyesi vardır. Ülkemizde de kendi dil yapısına uygun klavyesi olduğu gibi. Birçok konuda karşımıza çıkan yabancı ikilemiyle bir de Q klavye kullanılmaktadır.

Klavyelerdeki tuşların yerleşim düzeni dil yapısına göre harflerin kullanım sıklıklarına göre değişir.

Derslerimizde F ve Q klavye on parmak metodunun ikisine de yer verilmiştir. Bizim tercih ettiğimiz F klavye öğrenmenizdir.

F klavyenin yazma hızı ve kullanım kolaylığı Q klavyeye göre kat kat fazladır. F klavyenin sağladığı kolaylık harflerin klavye üzerindeki yerleşim yerlerinden kaynaklanır.

Dünyada en yaygın kullanılan klavyenin Q klavye olduğunun söylenmesi bu klavyenin özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde yaygın olarak kullanılmasıdır. Genellikle her ülke kendi klavyesini kullanmaktadır.

Ülkemizdeki durum bilinç noksanlığıdır. F klavye bilinci yaygınlaştıkça F klavyenin üstünlüğü görülmekte hatta F klavye ile İngilizce yazılar bile daha hızlı yazılabilmektedir.

Ülkemizde Q klavyenin yaygınlaştırılması mevcut bilinç noksanlığını kullanan üretici firmaların maliyet hesaplarıdır.

Derslere başlamadan istediğiniz klavye düzenini seçerek eğitiminize bu yönde devam edebilirsiniz.

Hedefimiz on parmak metodu ile yazmanızı sağlamaktır.

Neden F Klâvye?

Gelecek yıllarda okuma yazma bilen her insanın zorunlu ihtiyacı haline geleceği kesin olan ve daktiloların da yerini almakta olan bilgisayarlar, ülkemizde genellikle ilkel yöntemlerle kullanılmaktadır.

On parmakla, klâvyeye bakmadan yazma yönteminin bilgisayar kullanımında yaygınlaşmaması nedeniyle özellikle yazı işlerindeki ve işlemlerindeki zaman ve emek israfı büyük oranlarda bulunmaktadır. 8-10 sayfalık bir raporun 1-2 parmakla bilinçsiz olarak yazılması ile on parmakla klâvyeye bakmadan yazılması arasında 4-5 katı bulan verim farkı genellikle göz ardı edilmekte ve düşünülmemekte, hattâ bilinmemektedir. Ülkemizdebilgisayarların bilinçsiz kullanılmasının ve On parmakla kullanım yönteminin yaygınlaşmamasının baş etkeni, bilgisayarlarda Türk dilinin özelliklerine ve Türk Standardına uymayan klâvyelerin sorumsuzca yayılması, bunun da nedeni, bilinçsiz ve kuralsız ithalât rejimimizdir. Gümrük kanunları; mekanik, elektrikli ve elektronik daktilo klâvyelerinin Standart Türk Kodu’na uymasını zorunlu kıldığı halde, bilgisayar klâvyeleri bu hükümden muafmış gibi (yorum hatalarıyla) mevzuat ihlâl edilmektedir.

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla yazma yöntemi için çok verimli bir Standart Türk Klâvyesi resmen varolduğu halde, İngiliz dili için 130 yıl önce belirlenmiş klâvyeyi Dünya standardı zanneden kullanıcıların da bu hususta çok bilinçsiz oluşları, bilgisayar kullanımındaki verimsizliğin en büyük etkeni olmaktadır.

Klâvyelerin oluşturulmasında bir Dünya standardı yoktur ve değişik dilleri konuşan toplumların ses, hece ve harf ayrıcalıkları varoldukça dünyanın tek bir standardı olamaz da. Örneğin Türkçe’deki ”ı” harfi, başta İngilizce olmak üzere birçok dillerin alfabesinde yoktur. Aynı şekilde ”ğ, ç, ş, ö, ü” harfleri de birçok dillerde yoktur. Ses olarak varolan dillerde de değişik harflerle, bazen birkaç değişik harfin birbirini izlemesiyle belirtilmektedir. Cyrilic alfabe, Arap alfabesi, Çin ve Japon harf karakterleri ise bambaşka şekillerdedir. Bunları Dünya standardı olarak birleştirmek bugün için hiç düşünülmediği gibi, değişik dillerdeki seslerinin ve harflerinin çoğunun aynı oluğu Lâtin alfabesini müştereken kullanan İngiliz, Fransız ve Alman klâvyelerinde de ”é, è, ê, ç, ö, ü, ß” gibi ayrıcalıklar için bu ülkelerde kendi dillerinin özelliklerine göre düzenlenmiş farklı klâvyeler bulunmaktadır. Özet olarak klâvyelerde tek bir Dünya standardı olması gerekmemektedir..